Contact

Guangzhou Wanxun Network Technology Co., Ltd

Address: Hai An Street 13,Fortune Century Square A1 2702,Guangzhou Tianhe Distric Zhujiang New Town

Postal Code: 510310

Wanxun Technology

Customer service

Phone number: 020-87527067

Email: wx@wanxunkeji.com

Media contact

contacts: 020-87527067

Email: wx@wanxunkeji.com

Business cooperation, project consulting, technical solution

contacts: 020-87527067

Email: wx@wanxunkeji.com

Qizi Business

Qizi Business cooperation

contacts: Mr. Cao

Phone number: 294059669

Email: jintao@wanxunkeji.com

Wanxun Market

Wanxun Market Business cooperation

contacts: Mr. Hu

QQ: 294059669

Email: huyinglin@wanxunkeji.com

Campus Maker(Wanxun Public service platform for entrepreneurship and employment)

Campus Maker Business cooperation

contacts: Mr. Wen

QQ: 3569926478

Email: kefu@wxeepp.com